ul. Akacjowa 1, (05-805) Otrębusy, PL +48 501-701-129

Będzie PIT od sprzedaży samochodu używanego w firmie, wykupionego po leasingu

    You are currently here!
  • Home
  • Aktualności Będzie PIT od sprzedaży samochodu używanego w firmie, wykupionego po leasingu

Będzie PIT od sprzedaży samochodu używanego w firmie, wykupionego po leasingu

24 września, 2021 admin Comments Off
Od 1.01.2022 r. przedsiębiorca, który wykupi leasingowany samochód do majątku prywatnego, nie uniknie podatku przy jego sprzedaży, jeśli dojdzie do niej przed upływem 6 lat od wycofania go z działalności gospodarczej.

Projektowane przepisy (druk sejmowy nr 1532, obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie) wprowadzają zmiany w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych (w praktyce najczęściej samochodów osobowych) wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej) na podstawie umowy leasingu operacyjnego bądź umów o podobnym charakterze. Poszerzony ma zostać katalog składników majątku, których sprzedaż – w określonym czasie – jest kwalifikowana do przychodów z tych źródeł.

Obecne regulacje nie wykluczają możliwości nabycia samochodu (czy innego przedmiotu wykorzystywanego w firmie), po zakończeniu umowy leasingu, bezpośrednio do majątku osobistego, i jego sprzedaży wyłączonej z opodatkowania PIT (jako składnika majątku osobistego) po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Oznacza to, że jeśli samochód został np. wykupiony 2 stycznia, to bez konsekwencji w PIT można go sprzedać najwcześniej 1 sierpnia.

Po zmianach wyłączenie opodatkowania odpłatnego zbycia takiego składnika majątku nie będzie możliwe, jeżeli przed zbyciem został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany, i dniem odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 10 i art. 14 ust. 2 pkt 19 updof). W założeniu jego sprzedaż ma być więc opodatkowana na takich samych zasadach, jak odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, będących własnymi środkami trwałymi.

Przepis przejściowy (art. 51 ustawy zmieniającej) przewiduje, że nowe zasady będą miały zastosowanie do składników nabytych po 31.12.2021 r. Z tego powodu część podatników może rozważać skrócenie okresu umowy tak, by zakończyła się przed tą datą.

czytaj dalej: https://rachunkowosc.com.pl/bedzie-pit-od-sprzedazy-samochodu-uzywanego-w-firmie-wykupionego-po-leasingu