ul. Akacjowa 1, (05-805) Otrębusy, PL +48 501-701-129

Przerzucone dochody, czyli czy to drugi wariant ukrytej dywidendy

    You are currently here!
  • Home
  • Aktualności Przerzucone dochody, czyli czy to drugi wariant ukrytej dywidendy

Przerzucone dochody, czyli czy to drugi wariant ukrytej dywidendy

8 stycznia, 2022 admin 0 Comments

W ramach Polskiego Ładu zostało wprowadzone nie tylko pojęcie ukrytej dywidendy, ale także przerzuconych dochodów.

 

Przerzucone dochody, czyli co to właściwie jest i kogo dotyczy?

Podatnicy podatku CIT powinni uważać na ponoszone koszty m.in.:

  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności licencyjne,
  • koszty finansowania,
  • opłat i wynagrodzenia za przeniesienia funkcji aktywów i ryzyk,

jeżeli suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.

 

Co jeśli ponosimy takie koszty?

Jeżeli firma ponosi powyższe koszty, to powinna zwrócić uwagę, czy:

1)     faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia jest niższy o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby normalnie od niego należny, gdyby opodatkowany był podatkiem CIT.

2)     koszty ponoszone na jego rzecz nie podlegają również u niego zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu lub odliczeniu od dochodu, dodatkowo kwoty podlegające odliczeniu lub dystrybucji odpowiadają za co najmniej 50% przychodów tego podmiotu powiązanego.

Aby ustalić czy firma musi zapłacić podatek od przerzucanych dochodów należy dokonać niełatwej analizy nie tylko swoich kosztów, ale również wysokości podatku zapłaconego przez podmioty powiązane.

Jeśli zostanie spełniony warunek uznania kosztów za tzw. przerzucone dochody, to polski podatnik CIT rozpozna dodatkowy przychód, opodatkowany stawką 19%.

 

Wyłączenia

Jeśli natomiast koszty są ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą to podatnik wypłacający takie świadczenia nie powinien się martwić.

 

Podstawa prawna:

  • art. 24aa ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – w wersji obowiązującej od 1.01.2022 r.

Publikacja w dniu 28.12.2021 r.

leave a comment