ul. Akacjowa 1, (05-805) Otrębusy, PL +48 501-701-129

Właściwe dokumentowanie WDT decyduje o stawce VAT

  You are currently here!
 • Home
 • Aktualności Właściwe dokumentowanie WDT decyduje o stawce VAT

Właściwe dokumentowanie WDT decyduje o stawce VAT

9 stycznia, 2022 admin 0 Comments

Sprzedajesz swoje towary kontrahentom z Unii Europejskiej? Jeśli nie chcesz zapłacić wyższego podatku VAT pamiętaj o prawidłowym udokumentowaniu dostawy.

1. Czym jest tajemniczy skrót WDT?
WDT – to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Masz z nią do czynienia, jeśli, sprzedajesz towary i w ramach tej sprzedaży wywozisz towary poza terytorium Polski, które docelowo trafiają na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.
Twój klient, który kupuje od Ciebie towar, jest podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, czyli posiada NIP z przedrostkiem danego kraju UE i jest pozytywnie zweryfikowany, w systemie VIES https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
Ty, jako sprzedawca, również musisz posiadać NIP-UE i być pozytywnie zweryfikowanym w systemie VIES.

2. Nowe zasady dokumentowania WDT
Od 1 stycznia 2020 r. we wszystkich państwach członkowskich obowiązują przepisy unijne, które wprowadziły nowe zasady dokumentowania WDT. Określają one katalog dokumentów, których posiadanie stanowi podstawę uznania, iż towary będące przedmiotem WDT zostały wysłane lub przetransportowane z państwa UE do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium, ale na terytorium UE.

Rodzaje dokumentów, jakie musisz posiadać zależą od sposobu organizacji transakcji.
I. Sprzedajesz towar i dostarczasz go własnym środkiem transportu
W tym przypadku musisz posiadać pisemne oświadczenie potwierdzającego, które określa:

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy;
 • ilość i rodzaj towarów;
 • datę i miejsce dostarczenia towarów;
 • numer identyfikacyjny środków transportu oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.
        Ważne!
Nabywca dostarcza sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.
Dokumenty mogą mieć formę papierową, przyjmuje się, że może to być również dokument elektroniczny lub udostępniony drogą elektroniczną (e-mail, skan).
       

II. Sprzedajesz towar i zlecasz transport przewoźnikowi
Potrzebne dokumenty to:

 • podpisany list CMR i potwierdzenie zapłaty za transport lub
 • podpisany list CMR i polisa ubezpieczeniowa za transport lub
 • faktura od przewoźnika i polisa ubezpieczeniowa transport lub
 • faktura od przewoźnika i inny dokument urzędowy potwierdzający wysyłkę lub składowanie towarów w państwie członkowskim.

III. Twój klient kupuje od ciebie towar i zleca transport przewoźnikowi
W tym przypadku powinieneś posiadać:
– pisemne oświadczenie potwierdzającego oraz podpisany list CMR i polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do transportu lub wysyłki lub
– pisemne oświadczenie potwierdzającego oraz fakturę od przewoźnika i polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do transportu lub wysyłki.

3. Braki w dokumentacji to wyższy podatek!
Wprowadzone przepisy wymagają od podatnika większej ostrożności i skrupulatności w kompletowaniu dokumentacji dotyczącej WDT.

        Pamiętaj!
Najlepiej skompletować dokumentację i przekazać ją do biura najpóźniej w obowiązującym terminie składania deklaracji.
       

 To ważne, ze względu na możliwość zastosowania stawki 0%, jeśli nie dostarczysz na czas kompletu dokumentów transakcja WDT zostanie opodatkowana stawką krajową.
Jednym z warunków opodatkowania transakcji stawką 0% jest między innymi obowiązek terminowego i prawidłowego złożenia deklaracji podsumowującej VAT-UE.

Podstawa prawna:

 • objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z 17.12.2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług,
 • art. 42 ust. 3-5 (określający tzw. podstawowy katalog dokumentów) oraz art. 42 ust. 11 (zawierający otwarty katalog tzw. dokumentów uzupełniających) ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2020 r. poz. 106).

leave a comment