ul. Akacjowa 1, (05-805) Otrębusy, PL +48 501-701-129

Zmiana formy opodatkowania na ryczałt

  You are currently here!
 • Home
 • Aktualności Zmiana formy opodatkowania na ryczałt

Zmiana formy opodatkowania na ryczałt

9 stycznia, 2022 admin 0 Comments

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nigdy nie był dla Ciebie dostępny? Stawki były za wysokie? Rozliczenie niemożliwe? To już nieaktualne! Sprawdź, czy 2021 jest dla Ciebie czasem na podatkowe zmiany!

Rok 2021 niesie wręcz rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców. Niektóre są obligatoryjne; w tym przypadku nie pozostaje nic innego jak tylko dostosować  się do nowych obowiązków. Jest jednak katalog zmian, którymi warto zainteresować się z własnej inicjatywy. Mogą nieść, bowiem korzyści finansowe. Jedną z licznych podatkowych nowości są zmiany w tzw. ryczałcie. Dla wielu przedsiębiorców, z uwagi na specyfikę działalności – ta uproszczona forma opodatkowania była poza zasięgiem. 

Drzwi otwarte do ryczałtu
Ustawodawca zniósł większość ograniczeń, które powodowały, iż ryczałt był formą opodatkowania dostępną dla wybrańców. Aktualnie podatek liczony od przychodu jest w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy.

        Pamiętaj!
Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Kalkulując wysokość podatku pomnóż wartość swojej sprzedaży x stawkę % podatku z tabeli. 

 

Sprawdź, co ma Ci do zaproponowania ustawodawca

Opodatkowanie przychodów ryczałtem w 2021 r. 
Stawka podatku

Zakres opodatkowania (rodzaj działalności)

17%

przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów (bez zatrudniania pracowników i zleceniobiorców) np. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, agentów ubezpieczeniowych

Ważne! Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

15%przychody z usług: 
●    finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
●    związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
●    prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
●    architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
●    reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
●    w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
●    przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
●    obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
●    w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
●    związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)
10%    przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)
8,5%    przychody ze świadczenia usług:
●    związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
●    świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
●    wynajmu i dzierżawy ruchomości: samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0)
8,5% przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton

Tabela wymienia najpopularniejsze rodzaje działalności. Jeśli chcesz sprawdzić pełen wykaz – sięgnij do ustawy lub porozmawiaj z księgową.

Zgłoszenie zmiany – najpóźniej do 22 lutego 2021 r.
Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą formy opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy – przekaż tę informację do biura rachunkowego. Zgłoszenie zmiany musi być dokonane w formie pisemnej. Zmiana formy opodatkowania może być zgłoszona poprzez aktualizację wpisu na druku CEIDG-1. 

Podstawa prawna:

 • art. 9 ust. 1-1c, art. 12 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905).

leave a comment