Analiza finansowa

    You are currently here!
  • Home
  • Analiza finansowa

Analiza finansowa

Każde przedsiębiorstwo prędzej czy później stanie przed koniecznością dokonania analizy finansowej, czyli dokładnego skontrolowania finansów firmy w celu sprawdzenia, czy przynosi ona zyski lub straty, a także czy podejmowane inwestycje są opłacalne. Dowiedz się, czym jest analiza finansowa, jakie wyróżniamy jej rodzaje, jak często jej dokonywać, a także co analiza finansowa wniesie do Twojego biznesu.

Analiza finansowa to złożony proces, który obejmuje bardzo wiele aspektów związanych z finansami przedsiębiorstwa. Trudno zatem oczekiwać, że będzie to krótki i kompleksowy rachunek. Pełna analiza finansowa przedsiębiorstwa składa się z trzech etapów: analizy wstępnej, bieżącej oraz następczej.

  • Wstępna analiza finansowa / ex ante – przeprowadza się ją jeszcze przed podjęciem konkretnych działań. To właśnie na podstawie wyciągniętych z niej wniosków należy snuć plany biznesowe i planować kolejne inwestycje. Analiza finansowa ex ante pozwoli Ci ocenić szanse i zasadność przeprowadzania inwestycji oraz zoptymalizować działania podejmowane w ich zakresie.
  • Analiza bieżąca / operatywna – dotyczy bieżących zdarzeń finansowych, które mają miejsce w działalności przedsiębiorstwa. Jej celem jest skontrolowanie wydatków i przychodów, które pozwolą ocenić, czy bieżące działania są dla firmy opłacalne.
  • Analiza następcza / ex post – wykonuje się ją w celu oceniania rezultatów przeszłych działań firmy. Tego rodzaju analiza finansowa pozwoli wyciągać wnioski z przeszłych inwestycji i wykorzystywać je w planowaniu kolejnych przedsięwzięć. Analiza ex post jest narzędziem, dzięki któremu możesz uniknąć powtórzenia popełnionych wcześniej błędów.