Doradztwo podatkowe

    You are currently here!
  • Home
  • Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych 

Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie

Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)

Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego

Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie

Doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.