Rejestracja firm

    You are currently here!
  • Home
  • Rejestracja firm

Rejestracja firm

Czynności związane z rejestracją firm załatwiamy drogą elektroniczną przy użyciu Internetu. W zależności od profilu firmy oraz podmiotu rejestrującego pomagamy załatwić i pomóc w uzupełnianiu wszystkich formalności. Mamy doświadczenie i przeszkolony zespół, który z chęcią Państwu pomoże podczas rejestracji podmiotów gospodarczych.

Zakładanie działalności gospodarczej

Większość czynności możemy wykonać przez internet. Zakładanie firmy zaczynamy od wpisania w przeglądarkę internetową adresu firma.gov.pl i wypełnienia na niej formularza CEIDG-1 (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

W przyszłości tym samym formularzem zgłasza się wszelkie zmiany danych. Na ten obowiązek posiada się 7 dni od ich zaistnienia. Uwaga. Jeżeli rejestrując firmę nie posiadasz jeszcze NIP-u, to po jego otrzymaniu nie musisz aktualizować danych w systemie CEIDG, bo pojawia się on tam automatycznie. Resztę czynności wykonujemy w Naszym biurze.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu, chyba że przepisy prawa, w konkretnej sytuacji, wykluczają taką możliwość. Na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak złożyć wniosek

Od 1 lipca 2021 roku wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy. 

Ważne! Elektroniczne postępowanie rejestrowe oznacza, że pisma kierowane do sądu przez przedsiębiorcę oraz z sądu do przedsiębiorcy są wysyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – nie możesz zrezygnować z doręczeń elektronicznych.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wpis trzeba złożyć:

  • za pośrednictwem portalu PRS (tylko, jeżeli umowę spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza)
  • w systemie teleinformatycznym S24 (tylko, jeżeli umowę spółki zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w S24).

Rejestracja spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych

Rejestrację spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych musisz rozpocząć od założenia konta użytkownika w tym portalu. Do tego potrzebny jest adres e-mail oraz hasło. Założenie konta wymaga też twojej autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Pamiętaj, że możesz założyć tylko jedno konto autoryzowane tymi podpisami.