Kadry i Płace

    You are currently here!
  • Home
  • Kadry i Płace

Kadry i płace

Do  naszego zakresu działania Działu Kadrowego  należy w szczególności:

1. Prawidłowe, rzetelne i zgodne z prawem prowadzenie akt osobowych związanych z nawiązaniem zatrudnienia, zatrudnieniem, rozwiązywaniem i ustaniem stosunku pracy

2.  Sporządzanie umów o prace i umów cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

3. Sporządzanie list płac

4. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

5. Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych PIT-11

6. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

7. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, opiekuńczych

8. Ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich

9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

10. Wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika

11. Obsługa i rozliczanie PFRON

12. Rozliczanie ZUS od właścicieli firm

13. Prowadzenie korespondencji z ZUS, US, Kancelariami Komorniczymi

14. Dbałość o najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług

Outsourcing kadrowo-płacowy

Biuro Rachunkowe Optima Iwona Mioduszewska świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

Oferta obsługi kadr i płac obejmuje m.in.:

1. Przygotowywanie i przechowywanie umów o pracę,

2. Zarządzanie aktami osobowymi,

3. Przygotowanie list płac i kartotek wynagrodzeń,

4. Obsługę dokumentacji ZUS oraz informacji PIT-11,

5. Katalogowanie i obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.