Windykacja

Osoba korzystająca z telefonu

Do  naszego zakresu działania Windykacji Należności  należy w szczególności:

 • windykacja firm i osób fizycznych,
 • monitoring należności,
 • prowadzenie spraw na drodze postępowania polubownego,
 • prowadzenie spraw na drodze postępowania  sądowego,
 • prowadzenie spraw na drodze postępowania  komorniczego.

 

Outsourcing windykacja należności

 • Wspomaganie procesu windykacji,
 • Przygotowywanie wniosków egzekucyjnych do komornika oraz współpraca z komornikiem w trakcie egzekucji należności,
 • Przygotowanie płatności w systemie bankowym,
 • Inne usługi administracyjno-biurowe i  zestawienia finansowe.

Celem usługi jest pomoc Klientowi w przygotowaniu i złożeniu we właściwych instytucjach (KRS, urząd skarbowy) zaległych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności (art. 79 ustawy o rachunkowości). 

Usługa obejmuje:

 • przygotowanie na rzecz Klienta zaległego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności na podstawie dostępnych dokumentów i danych,
 • przygotowanie na rzecz Klienta projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników (lub innego właściwego organu spółki) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności,
 • pomoc Klientowi w złożeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz w urzędzie skarbowym.

Partnerzy