Kadry 

Osoba korzystająca z kalkulatora

Do  naszego zakresu działania Działu Kadrowego należy w szczególności:

 • prawidłowe, rzetelne i zgodne z prawem prowadzenie akt osobowych związanych z nawiązaniem zatrudnienia, zatrudnieniem, rozwiązywaniem i ustaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów o prace i umów cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych PIT-11,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, opiekuńczych,
 • ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika,
 • obsługa i rozliczanie PFRON,
 • rozliczanie ZUS od właścicieli firm,
 • prowadzenie korespondencji z ZUS, US, Kancelariami Komorniczymi,
 • dbałość o najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług.

Outsourcing kadrowo-płacowy

Biuro Rachunkowe Optima Iwona Mioduszewska świadczy kompleksową obsługę kadrowo-płacową oraz nadzór i organizację działów kadrowo-płacowych klienta.

Oferta obsługi kadr i płac obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie i przechowywanie umów o pracę,
 • zarządzanie aktami osobowymi,
 • przygotowanie list płac i kartotek wynagrodzeń,
 • obsługę dokumentacji ZUS oraz informacji PIT-11,
 • katalogowanie i obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.

Partnerzy